Nytt i SuperNova 20.02

Nytt i SuperNova 20.02


SuperNova 20.02 inkludere et nytt design av Dokumentleseren, forbedret bruk av Kople til og Se og i tillegg en rekke andre opprettinger og forbedringer.

 

Dokumentleseren

Les dokument, e-postmeldinger og websider enkelt i den «nye» Dokumentleseren. Dokumentleseren er nå identisk med leseren som brukes i Kople til og Se og Skann og Les. Med Dokumentleseren kan du:

 • Åpne tekst fra alle dokumenter, e-post eller internettsider – teksten vil åpnes fra der markøren står.

 • Tilpass forstørrelsen og benytt ønsket kombinasjon av farger.

 • Velg hvordan teksten skal vises. På flere linjer eller på en linje.

 • Les teksten på skjermen eller trykk på Spill av knappen og få teksten lest opp.

 

Forbedringer i Kople til og Se

Blant forbedringene i Kople til å se, er det nå mer intuitivt å vise tekst fra et dokumentkamera eller interaktiv tavle. Valgene i SuperNova 20.02 inkluderer nå:

 • Egen muspeker for bruk i Kople til å Se.

 • Flytt muspekeren fritt mellom Leseren og andre applikasjoner, som f.eks. et dokument. Valget gjør det enklere enn noensinne å gjøre notater på samme tid som en leser tekst under et dokumentkamera eller fra interaktiv tavle.

 

Lær mer om Kople til og Se ved å kikke i følgende videoer:

 

Ytterligere tekniske fikser og forbedringer

 • FIKS: Kontrollpanel. Statuslinjen for Kontrollpanelet slås På eller Av umiddelbart, uten behov for å re-starte SuperNova.

 • FIKS: Kontrollpanel. Du kan utforske mulighetene i oppstartsmenyen med bruk av tastaturet.

 • FIKS: EasyReader. Om ‘Mine bøker’ eller ‘Mine nyheter’ i Media velges og EasyReader allerede er startet, settes fokuset automatisk til EasyReader.

 • FIKS: EasyReader. Japansk tekst vises nå korrekt i EasyReader også mens SuperNova er startet.

 • FIKS: Sluttbrukeravtalen EULA. SuperNova EULA inkluderer nå informasjon om Dolphin EasyReader.

 • FIKS: Hurtigtastveileder. Hurtigtastveilederen er tilgjengelig fra Hjelpemenyen i SuperNova Kontrollpanel (så vel som med CapsLock + F1). 

 • FIKS: Forstørrelse. I MS Office applikasjoner vises vertikalt rotert tekst korrekt med forstørrelse.

 • FIKS: Forstørrelse. Skjermen fryser ikke lenger når forstørrelsen er slått AV om Oversiktsmodus skulle være aktivert.

 • FIKS: Muspekere. Endringer er gjort i standardinnstillingene for musepekeren. SuperNovas musepekere med høy kontrast er nå aktivert som standard, og størrelsen på musepekeren er nå satt til 3 ganger.

 • FIKS: Muspekere. Store røde og gule muspekere vises korrekt.

 • FIKS: Muspekere. «Brukertilpasset pekere i forstørret område» fungerer nå som forventet.

 • FIKS: Media. Radiostasjoner og Podkaster kan spilles i alle nettlesere, ikke bare i Internet Explorer.

 • FIKS: Microsoft Office 2016. Når fokuset er på statuslinjen i Microsoft Office applikasjoner leser SuperNova talen kun viktig informasjon.

 • FIKS: Microsoft Edge / Chrome / Firefox. Hurtigtasten for «les markert område» leser nå all markert tekst på nettsiden.

 • FIKS: Microsoft Edge / Chrome. Lesemarkøren kan nå lese innholdet i e-post på Gmail nettside.

 • FIKS: Microsoft Edge / Chrome / Firefox. Søk etter tekst på nettsider med F3, finner nå søkestrenger som inneholder doble tegn.

 • FIKS: Microsoft Edge / Chrome. Trykkes semikolon-tasten (hurtigtasten for å gå til neste ‘landemerke’ på nettsider) flytter nå fokuset gjennom alle sidens landemerker.

 • FIKS:Microsoft Edge / Chrome / Firefox. Når Lesemarkøren ikke er aktiv, blir lenker lest korrekt på web-sider.

 • FIKS: Microsoft Edge / Chrome / Firefox. Også når Lesemarkøren ikke er aktivert, vil hurtigtasten NumPad 1 (Lese markert område) lese opp teksten som den skal.

 • FIKS: Microsoft Edge. SuperNova leser nå opp menyene «Favoritter» og «Logg» i Microsoft Edge.

 • FIKS: Microsoft Edge. Når du er i adressefeltet, forblir SuperNova i skjemamodus, slik at det fortsatt kan skrives mens du flytter blant adresseforslagene.

 • FIKS: Microsoft Edge. SuperNova leser nå innstillingene i Edge nettleser korrekt.

 • FIKS: Microsoft Office Stavekontroll. SuperNova leser nå ordet med stavefeil før forslagene.

 • FIKS: Microsoft Outlook 2013. I stavekontrollen vil SuperNova lese opp staveforslagene som i en ‘listeboks’.

 • FIKS: Microsoft Outlook 2016 og senere. SuperNova angir datoene i kalenderen korrekt også I månedsvisning

 • FIKS: Microsoft Outlook 2016 og senere. Når det settes opp et nytt møte i kalenderen, leses obligatoriske og valgfrie deltakere opp korrekt.

 • FIKS: Microsoft Outlook 2016 og senere. SuperNova finner og leser opp alle datoer I en mini-kalender i Microsoft Outlook.

 • FIKS: Microsoft Outlook 2016 senere. Når det opprettes eller endres en avtale I kalenderen, leser SuperNova start og slutt tidspunkt korrekt. 

 • NY: Microsoft Store. Microsoft Store kan nå utforskes

 • FIKS: Microsoft Teams. SuperNova følger nå korrekt fokuset i «Anrop forslagsliste».

 • Fiks: Microsoft Teams. SuperNova kunngjør nå automatisk varsler etter hvert som de mottas.

 • FIKS: Microsoft Teams. SuperNova repeterer ikke lengre annonseringen av valgbokser i menyene i Microsoft Teams.

 • FIKS: Microsoft Teams. ‘Les tekst under musepeker’ leser nå korrekt Aktivitetslisten i Microsoft Teams.

 • NYTT: Microsoft Word. Hurtigtasten for å lese opp ytterligere fokusinformasjon (Venstre SHIFT + NUMPAD 0) leser nå «stil» benyttet i tekstavsnittet.

 • FIKS: Microsoft Word. '/' tegnet blir nå kopiert korrekt når Lesemarkøren benyttes for å kopiere en URL fra et Word-dokument eller Outlook epost.

 • FIKS: Microsoft Word 2016. Listen « Siste Dokumenter» lese nå som forventet.

 • NY: Microsoft Word 365. Celler I en Wordtabell leses korrekt uavhengig av hvor markøren er I cellen.

 • FIKS: Mozilla Firefox. Sidemenyen for bokmerker blir lest opp som forventet.

 • NYTT: Oppstart. En lyd spilles av når SuperNova lastes for å indikere aktivitet. Lyden kan deaktiveres i Oppstartinnstillinger i Hjelpemenyen.

 • FIKS: Oppstart. Dersom det er valgt å ikke starte SuperNova automatisk, inneholder instruksjonen for manuell oppstart ikke lengre referanse til produktnavnet.

 • FIKS: SuperNova Enterprise. Om 'Alternativ Forstørrelse' er aktivert, vil Windows logon skjerm respekteres.

 • FIKS: SuperNova varsler. Produktvarsler som inneholder lenker, vises nå korrekt.

 • FIKS: SuperNova Varslinger. Med en 30 dagers prøveversjon av SuperNova kan en håndtere mottatte Varslinger med respekt til mottatt dato.

 • FIKS: SuperNova Varslinger. Varsel om at en ny oppgradering er tilgjengelig, leses korrekt.

 • FIKS: Thunderbird. «Valg» side i Thunderbird leses som den skal.

 • FIKS: Windows Utforsker. Hurtigtasten for å lese opp ytterligere fokusinformasjon (Venstre SHIFT + NUMPAD 0) leser nå en beskrivelse av elementene i Utforsker verktøylinje.

 • FIKS: Windows Systemkurven. Hurtigtasten CapsLock + S leser nå informasjonen i Windows Systemkurv, inkludert dato, klokka, nett forbindelser og batterinivå.

 • FIKS: Windows systemskuff. Popup-menyen i Microsoft OneDrive i Windows systemkurv kunngjøres nå som forventet.

 • FIKS: Zoom. Valgene I ‘Breakout rooms’ dialogen i Zoom leses korrekt.

 • NY: Punkt. Nederlandsk punkttabell er oppdatert.