Hva er nytt i SN versjon 23.01

Hva er nytt i SN versjon 23.01


Produkt - Hva er nytt SuperNova 23.01 

SuperNova 23.01 inneholder følgende forbedringer og feilrettinger: 

 • Forbedret tilgang i HTML Nyheter, podcaster og radiostasjoner 
 • Forbedret tekstutjevning i Windows Apper 
 • Forbedret taleinnstillinger 
  • For stavemåte, regneark, dokumentgjennomgang, tabeller, tekstbokser og transkripsjoner 
 • Ny personvernskjermfunksjon for brukere av punktskrift og skjermleser 
 • Nye Hurtigtast-funksjoner og forbedringer, nye Sekvenstaster og oppdatert hurtigtastsett for emulering av konkurrenters hurtigtaster. Et felles hurtigtastsett for stasjonære og bærbare datamaskiner.  
 • Forbedrede innstillinger for punktskrift, inkludert modifikatorer for punktinnskrivning og punktskrift for tabelloverskrifter.

 

Ytterligere rettinger og forbedringer sikrer at SuperNova-versjoner hele tiden holder seg oppdatert med Office 365- og Microsoft oppdateringer.  

 

Besøk nyhetsdelen på Dolphins nettsted for en komplett liste over hva som er nytt i SuperNova 23.01. 

Merk! Noen funksjoner som er oppført ovenfor, er ikke tilgjengelige i alle utgaver av SuperNova.  

 

 

 

Hva er nytt i SuperNova og Dolphin Skjermleser ver. 23 

 

SuperNova 23 introduserer en rekke nye funksjoner og praktiske forbedringer etterspurt av våre kunder. Vi har også jobbet med viktige fikser, for å sikre at SuperNova fortsetter å være kompatibel med oppdateringer av Microsoft 365. 

Versjon 23 tilbyr styrket teknologi, som dekker en rekke tilgjengelighetsbehov for brukere med synshemninger. De nye og forbedrede SuperNova funksjoner inkluderer: 


SuperNova Forstørrer 

 • Forbedret tekstutjevning i Windows Apps. 
 • Nytt alternativ for å "låse" musebevegelsen for bedre lesing av data i tabeller.
 • Forbedrede taleinnstillinger for stavemåte, regneark, dokumentgjennomganger, tabeller, tekstbokser og transkripsjoner.
 • Ny personvernskjermfunksjon for brukere av punktskrift og skjermleser.
 • Nye Sekvenstaster. 
 • Modifikatorer for punktinnskrift. 
 • Oppdatert hurtigtastsett mht konkurrenters  
 • Stasjonær og bærbare har fått felleshurtigtaster.
 • Forbedrede innstillinger for punktskrift. 

 

I tillegg ytterligere rettinger og forbedringer som sikrer at SuperNova holder seg oppdatert med Office 365.  

  

 

Nye og forbedrede funksjoner i SuperNova 23 

 

Hurtigtastforbedringer 

 

Felles hurtigtastsett for stasjonære og bærbare PCer  

Det nye Hurtigtast-settet for Stasjonær og bærbare er bygget på settet for tastatur med Numeriske taster. De populære kommandoene fra settet for tastatur med Numeriske taster har nå sentrale alternativer, som gjør det enkelt å bytte mellom å bruke en stasjonær og en bærbar datamaskin. 

 

Vær oppmerksom på at dette Hurtigtast-settet erstatter Hurtigtast-settet basert på funksjonstestene, på grunn av konflikter med hurtigtaster i ulike app .  

 

Forbedringer i valgene for emulering av konkurrenters hurtigtaster 

Bytte til SuperNova blir nå enklere når Hurtigtast-sett for emulering av konkurrenters hurtigtaster er oppdatert. Gjelder når du er vant til å bruke hurtigtaster i: 

 • Fusion (til Dolphin-taster for Fusion – Caps Lock og Insert) 
 • ZoomText 
 • JAWS (du kan nå bruke begge Insert tastene som JAWS-tasten) 

 

Innføring av Sekvenstaster  

Sekvenstaster lar deg raskt og direkte endre innstillinger i SuperNova. Dette er en ny metode som gir tilgang til funksjoner og endre innstillinger ved å trykke på en sekvens av taster. Sekvensene refererer til de forskjellige nivåene av funksjonalitet du styrer gjennom ved at du trykker på tastene i rekkefølge, i stedet for alle samtidig.

 

Dette betyr at det er flere valg tilgjengelig, uten at du trenger å trykke alle tastene samtidig. Sekvenstastene kan også gjøre det raskere å få tilgang til innstillinger i forhold til menynavigering.

 

Slik bruker du de nye Sekvenstastene: CAPS LOCK + MELLOMROMSTASTEN tar deg til det første sekvensvalget, som inneholder:  

 • Skjermbildet for personvern: F11 
 • Forstørrelse: M 
 • Tale: S 
 • Skann og les:         O 
 • Lyd: A 

 

Deretter velger neste sekvensnivå for funksjonsgruppen du vil ha tilgang til. Eksempel: For å velge lydsekvens, trykker du sekvensen:   

CAPS LOCK + MELLOMROMSTASTEN, og A 
 

Herfra kan du velge en funksjon under Lyd, for å få tilgang til funksjonen du trenger. Trykk på alle tastene i en sekvens fullfører handlingen. 

 

I dette eksemplet er det valgt en sekvens knyttet til lyd: 

 • Venstre lyddeling:    Pil venstre
 • Høyre lyddeling:       Pil høyre
 • Ingen lyddeling:        Pil opp
 • Veksle inn kanaler:                Pil ned

 

Så i dette eksemplet, for å balansere lyden, ville du:

 1. Trykk CAPS LOCK + mellomromstasten for å starte en sekvens
 2. Trykk deretter A for å åpne lyd
 3. Trykk deretter PIL OPP for å balansere lydutgangen

 

 

Etter fullført sekvens eller et trykk p ESCAPE, forlater du Smarttastmodus.  


Du kan også trykke F1 for å få aktuelt sekvens lest opp.  

Tab og Shift Tab navigerer gjennom de ulike sekvensene. ENTER eller mellomromstasten uttfører handlingen eller tar deg til neste sekvens. Slett bakover-tasten tar deg tilbake en sekvens. 

 

Ny og forbedret medietilgang 

SuperNova 23 tilbyr ny og forbedret medietilgang. Dette hjelper deg med å få tilgang til radiostasjoner, nyhetsfeeder, bøker og podcaster.  Du vil legge merke til en forbedring i ytelse og navigasjon, som vil sikre at du har enkel tilgang til underholdning.  


Du finner disse funksjonene i Mediamenyen i SuperNova.

 

 


Med SuperNova 23 kan du benytte deg av et nytt alternativ for å låse musebevegelsen til en horisontal eller vertikal bevegelse når du holder nede Shift-tasten. Denne funksjonen er spesielt nyttig for å lese data i tabeller med SuperNova Magnifier når du vil panorere over skjermen med musen. 

Du finner dette alternativet på siden Avanserte visuelle alternativer, følging.

 

 

Nytt personvernskjermbilde 

SuperNova Magnifier og Screen Reader brukere kan nå velge en ny personvernskjerminnstilling. Nyttig når de bruker sin datamaskin i offentlige miljøer, i kontormiljøer eller klasserom. Dette betyr at skjermbilde slås av og ikke kan leses visuelt.  

 

Denne funksjonen, som åpnes med sekvensen CapsLock + MELLOMROMSTASTEN, og deretter F11 gjør skjermen svart, mens punktskrift og tale ikke påvirkes. SuperNova Screen Reader brukere kan deretter fortsette å betjene datamaskinen normalt med sine SuperNova skjermleserfunksjoner.  
 
Denne funksjonen er eksklusiv for SuperNova Magnifier & Screen Reader og Dolphin skjermleser. 

 

 

Forbedringer av tale 

Det har vært mange forbedringer i tale i SuperNova 23. Disse omfatter:  

 • Angi en høyere eller lavere tonehøyde stemme ved staving. 
 • Få gjeldende tegn annonsert fonetisk når du navigerer gjennom en tekstlinje. 
 • Tegnsetting er nå annonsert i Word-dokumenter, når du forflytter deg ord-for-ord med CTRL-tasten og PIL venstre eller høyre.  
 • En ny «Regnearkstemme» er lagt til, som lar deg bruke talestiler når du arbeider i et regneark, for eksempel for å få cellefarge annonsert.
  Aktiver dette med tale > taleinnstillinger > tale- og stemmekonfigurasjon
   
 • Revisjoner og kommentarer i er nå annonsert som standard i Word-dokumenter. 
 • Leser automatiske kolonne- og rad i web- og Word docx-tabeller. 
 • Kunngjøre 'Ctrl T' tabeller og deres overskrifter i Excel regneark 
 • Forbedringer til tekstbokser i Word. 
 • Visning de siste 50 elementene som er lest av SuperNova.  
  Disse elementene kan kopieres til enhetens utklippstavle, som er nyttig for å gjennomgå eller generere instruksjoner fra tale.  

  Denne funksjonen er eksklusiv for SuperNova Magnifier & Screen Reader og Dolphin skjermleser. Alternativet kan deaktiveres av systemadministratorer av hensyn til bedriftens sikkerhet og samsvar. 

 

 

Forbedringer i punktskrift 

 • Modifikatorer for punktinnskrift.  
 • Vis tabelloverskrifter i parentes. Dette kan gjøre det lettere for brukere av punktskrift å forstå når tekst er en overskrift eller tekst i en celletekst.  Punktskrift > generelle opplesninger> Vis tabelloverskrifter i parentes 

Merk: Denne kunngjøringen styres av Punkthjelp nivå, som må være over 'lav'.

 

Modifikatorer for punktskrift 

Hurtigtaster for endring av inndata er lagt til for Focus og Brilliant leselister med punkttaster. 

 

Dette gir deg muligheten til å simulere ulike hurtigtaster fra punktskriftdisplayet med følgende taster:
Kontroll, Skift, Windows, alt, Dolphin-tasten, funksjonstester (F1 osv.).  
 

 

Hvis du trykker på modifikatorer for disse tastene, legges modifikatoren til neste tastetrykk.   
 

Hvis du trykker på Control Modifier, slipper du inn tastetrykkene og kan deretter skrive en ‘n’, som vil utføre Control + N.   

 

Ved å trykke på funksjonstasten modifikatoren, frigjøres inn-tastene og deretter bruke input-tastene til å skrive 'A' vil simulere en F1 tastetrykk.   
 

Alle modifikatortaster involverer hurtigtasten Pkt. 8 + mellomrom.  Denne base modifikatoren kan kombineres med andre input taster som følger.  Ctrl = Pkt. 3, Shift = Pkt. 7, Windows = Pkt. 4, alt = Pkt. 6, Dolphin Key = Pkt. 5, funksjonstast = Pkt. 1. 

 

Hvis du for eksempel vil simulere Ctrl + N, trykker du Space + Pkt. 8 + Pkt. 3.  Slipp alle tastene, og trykk deretter på inngangstastene for 'n' Pkt. 1 + Pkt. 3 + Pkt. 4 + Pkt. 5. 

 

For å simulere F1, trykk mellomrom + punkt 8 + punkt 1.  Slipp alle tastene, og trykk deretter på inngangstastene for 'A' Pkt. 1. 

 

Ytterligere fikser og forbedringer 

 

SuperNova 23 har forbedret bruken av:  

 • Den nyeste versjonen av Firefox 
 • Faner i Microsoft Edge 
 • Kommentarer og revisjoner i Word 
 • Skilletegn i Word - når du beveger deg gjennom ord for ord 
 • Forbedret tabellnavigasjon i Excel 
 • Forbedret annonsering i Excel 
 • Den nye Outlook-appen (erstatte Windows Mail) 
 • Skjermlås – horisontal eller vertikal – når du utforsker med musen 
 • Funksjonstaster på populære leselister (Humanware, Fokus, HIMS) 
 • Innstillinger for talehastighet basert på språk 
 • Innstillinger for tonehøyde for å kunngjøre store bokstaver