Provista Akademiet

 

Provista ønsker å bidra til å utvikle kunnskap innen området synsrehabilitering. Derfor samarbeider vi med Nasjonalt senter for Optikk, Syn og Øyehelse ved Høyskolen i Sørøst-Norge på Kongsberg. Der har vi et fullt utstyrt utprøvingsrom som elevene bruker i timene med praksis. Dette hever studentenes kompetanse og gir god forberedelse til yrkespraksisen. Vi ønsker også å bidra til høyere livskvalitet for personer med behov for synshjelp. Dette skal vi få til gjennom kompetanseheving, forskning, utvikling og innovasjon av høy kvalitet.

 

Vi har derfor utviklet en serie med ulike kursopplegg som vi deler inn i:
 

  • Kurs for brukere
  • Kurs for fagpersoner innen syn
  • Miniseminarer 


På denne måten vil Provista bidra til å utvikle kompetanse, formidle kunnskap og bruke i praksis det vi kan om fagområdet syns(re)habilitering.