Miniseminar

Hvert år arrangerer Provista en serie miniseminarer. Disse samlingene er både sosiale, lærerike og nyttige. Kursene bidrar til at fagpersoner som ønsker en bred oversikt og innsikt innen flere temaer får muligheten til å få en oppdatert informasjon om hva som rører seg i feltet. De som ønsker å gå i dybden på enkelte temaer anbefales å delta på noen av våre fagkurs.

 
Miniseminarene som holdes regionalt er innen rammen av en arbeidsdag. Målgruppe for miniseminarene er ansatte på NAV Hjelpemiddel-sentraler (også aktuelt for personell fra vedtak, innkjøp og teknikk), synskontakter, syns- pedagogtjenesten i skole og arbeidsliv, private optikere og andre med faglig interesse av temaet (etablerte brukere, foreldre og lærere).


Tema, tid og sted for de enkelte seminarene kunngjøres her fortløpende.