Ny programvare – MagniLink MacViewer

Ny programvare – MagniLink MacViewer


For å forenkle hverdagen for deg som bruker Mac (Mac OS 10,14 Mojave eller senare) sammen med et MagniLink lesekamera, lanserer vi nå en helt ny programvare, MagniLink MacViewer! Programvaren styrer lesekameraets egenskaper, for eksempel forstørrelsesgrad, kunstige farger og lysnivå, og gir brukeren mulighet gjøre individuelle tilpasninger for best mulig opplevelse.

 

Programvaren har mange nyttige funksjoner, og disse kan styres på ulike måter, enten via menyer, hurtigtaster eller knapper på kontrollpanelet til lesekameraet. Det grafiske brukergrensesnittet er helt nytt, og man får tilgang til alle funksjonene direkte via menyene i programmet. Brukeren selv kan velge hvilke bildedelingsmoduser som skal være aktiverte, som man senere enkelt kan veksle mellom.

 

Med tillvalet TTS är det möjligt att OCR-behandla en text och få den uppläst. Den OCR-behandlade texten kan visas i flera olika bildvisningslägen synkroniserat med tal. Det går att OCR-behandla text från en bild som tas med den anslutna MagniLink kameran, men helt nytt är att det också går att dra in andra dokument i programmet för att få dem OCR-behandlade.

 

Med tillegget TTS kan man OCR-behandle en tekst og få den opplest. Den OCR-behandlede teksten kan vises i en rekke ulike bildevisningsmoduser synkronisert med tale. Man kan OCR-behandle tekst fra et bilde som tas med det tilkoblede MagniLink-kameraet, og man kan også hente inn andre dokumenter i programmet for å få dem OCR-behandlet.

 

 

Nya funktioner implementerade:

 

 • Nytt grafisk brukergrensesnitt.
 • Du får tilgang til alle funksjoner via det grafiske brukergrensesnittet.
 • Du kan endre størrelse på menyen.
 • Nye bildevisningsmoduser i video- og OCR-modus.
 • Legg til sider i OCR (Alt + F4) og gå fra side til side (Alt + 3 och Alt + 4).
 • Bruk musen til å starte/slutte å lese, og til å bestemme hva du skal lese.
 • Eksporter/importer PDF, andre formater som .png.
 • Åpne bilder eller dokumenter f.eks. fra iPhone.
 • Gå tilbake blant kunstige farger og F8-moduser med Shift.
 • Deaktiver enkelte bildedelingsmoduser, F8-moduser, under innstillingsfanen og applikasjonsfanen.
 • Lagre som RTF og ZIP. Det er imidlertid mulig å åpne og OCR-behandle bildefiler så vel som PDF-filer.
 • Individtilpassede innstillinger (EUC-funksjoner)

 

Mer informasjon om MagniLink MacViewer