Provista starter opp med gratis temawebinar

Provista starter opp med gratis temawebinar


Fra september tilbyr Provista 2 temawebinar pr måned. Vi ønsker med disse å løfte den generelle produktkunnskapen og forsøke svare på spørsmål knyttet aktuelt tema. 


Alle er velkommen til å delta på de månedlige webinarene, første mandagen i hver måned, med start i september. Hver av disse mandagene blir det to 1 timers webinarer. Knyttet til henholdsvis lesetv, optikk og lamper mm. og programvare, punkt mm. Vi tenker oss at Provista benytter en del av webinaret til informasjon, mens en dele vies spørsmål fra deltakerne. For å kunne forberede oss best mulig, ber om at spørsmål i hovedsak legges ved registrering. Vi vil også forsøke lagre webinarene i et arkiv. De kan dermed vises i ettertid. 
 

Her på vår hjemmeside, www.provista.no/webinar vil det være webinarinformasjon og en link til registrering for deltakelse. Informasjon vises i detalj for neste webinar, mens det i en tabell vises temaer for de kommende. Ved registrering må det legges inn litt informasjon om deltakeren. Selve webinaret vil skje i Zoom. 

 

Som nevnt er alle hjertelig velkommen til å delta! Vi klarer dessverre ikke å informere alle som kan ha interesse av dette, så spre gjerne nyheten til andre.