Velkommen til synmesse 4 juni!

Velkommen til synmesse 4 juni!


First Hotel Victoria, Strandgaten 2, Hamar, kl. 12:00 – 19:00


Norsk Syn er et samarbeide bestående av flere leverandører som leverer hjelpemidler og tjenester til mennesker med nedsatt synsfunksjon. Vi er en ressurs for de som jobber med eller ønsker å tilrettelegge for denne gruppen. 

Alle kjenner noen som i større eller mindre grad sliter med synet! De fleste av oss får utfordringer med synet. Endringene kan komme gradvis eller svært raskt. For noen starter dette svært tidlig, og det er avgjørende med god tilrettelegging i barnehage, skole og senere på arbeidsplassen, samt på en rekke offentlige institusjoner og kontorer. Kunnskap, brukervennlige hjelpemidler og løsninger for riktig belysning vil ofte gi økt tilgjengeligheten og være inkluderende.

 

Eldre mennesker har en normal gradvis synssvekkelse. For eldre betyr det enormt mye for 
livskvaliteten å kunne holde seg oppdatert og å være selvhjulpet. 

 

Ofte kan gode brilleløsninger avhjelpe, men noen ganger trengs andre produkter. Vi i Norsk Syn vil informere og vise produkter som dekker et vidt spekter, for alle og i alle situasjoner, fra optikk, belysning, dagligdagse løsninger, til mer avanserte elektroniske hjelpemidler. Det vil også være anledning til å ta en gratis synstest.

 

Alt dette skjer den 4. Juni, så hold av dagen. Besøk messen, prøv og diskuter løsninger.

 

 

Leverandørene i Norsk Syn vil vise sine produkter på messeområdet, samt 
gjennomføre miniseminarer med tema:

 

14.00-14.45 Adaptor Hjelpemidler:
Bruk og funksjoner i enkle/talestyrte mobiltelefoner for synshemmede

15.00-15.45 Provista Spesialoptikk:
Tilrettelegging i barnehage, skole og arbeid

16.00-16.45 Nordic Eye SynSupport:
Kunstig intelligens i hjelpemidler, nåtid og fremtid