Versjon 2.0 av MagniLink ChromeViewer er her!

Versjon 2.0 av MagniLink ChromeViewer er her!


Vi lanserer nå versjon 2.0 av programvaren MagniLink ChromeViewerTM. Dette er en innovativ programvare for Chromebook som brukes til å vise bilder fra et MagniLink forstørrende videosystem. Programvaren styrer kameraets funksjoner, for eksempel forstørrelse, kunstige farger og lysstyrke, og gir brukeren mulighet for individuelle justeringer og dermed en best mulig opplevelse.

 

Nye funksjoner i MagniLink ChromeViewer 2.0TM:
 

 • Nytt og egendefinerbart grafisk brukergrensesnitt med mulighet til å:
  – endre størrelse på og tilpasse menyen, der du kan velge hvilke funksjoner du vil vise.
  – kontrollere kameraets zoome-, fokus- og kontrastnivåer samt lampens lysstyrkenivåer.
  – angi innstillinger for referanselinje, rotasjon, frysing, speilvending og alltid øverst.
  – lagre stillbilder eller ta opp video.
 • Rotasjon og speilvending angis nå på stillbilder.
 • Du kan nå ta bilde av en fryst videosekvens.

 

Feilrettinger i MagniLink ChromeViewer 2.0TM:

 

 • Videoopptak tar nå også opp lyd hvis det er koblet til en mikrofon.
 • Innspilte videoer (.webm) kan nå søkes opp.
 • Det er rettet opp en feil som noen ganger førte til uriktig oppdatering av videooppløsningen.
 • Mindre lokaliseringsfeil er rettet opp.
 

Mer om MagniLink ChromeViewerTM
 

MagniLink ChromeViewerTM kan lastes ned fra Chrome Web Store.