Øyets dag – i år 12. oktober

Øyets dag – i år 12. oktober


 

Øyets dag, eller World Sight Day arrangeres hvert år den andre torsdagen i oktober. Dagen holdes over hele verden for å øke bevisstheten om blindhet og synshemming som store internasjonale folkehelsespørsmål og for å understreke viktigheten av god øyepleie.

 

Verdens befolkning blir eldre og folk lever lenger. Med dette følger også økte aldersrelaterte synsproblemer som kan føre til blindhet, som grå stær, makuladegenerasjon og glaukom. Noen tilstander kan behandles eller kureres, og rettidig øyebehandling kan ofte forsinke eller redusere effekten av sykdommer på synet. Dette er av avgjørende betydning for den lidendes opplevde livskvalitet da syn ofte angis som vår mest dominerende sans. I 2020 ble antallet synshemmede på verdensbasis estimert til 596 millioner og antallet blinde til 43 millioner. De tilsvarende tallene i 2050 anslås å øke til hele 895 millioner synshemmede og 61 millioner blinde.* Dette viser videre hvor viktig det er med nødvendig øyepleie for en stadig større gruppe mennesker og dermed også viktigheten av å ta hensyn til Øyets dag! 

 

Provista har et bredt utvalg av synshjelpemidler for både synshemmede og blinde. På nettsiden vår kan du lese mer om Provista og vårt utvalg av synshjelpemidler.

 

*Burton et al, The Lancet Global Health, 2021, The Lancet, 9:e 489-551.