MagniLink ChromeViewer 4.0 – ny enda bedre versjon!

MagniLink ChromeViewer 4.0 – ny enda bedre versjon!


For å lette hverdagen til de som bruker en Chromebook sammen med et MagniLink lesekamera, lanserer vi nå den nye versjonen 4.0 av programvaren MagniLink ChromeViewer. Kort sagt betyr det at den nye versjonen gir deg som Chromebook-bruker tilgang til flere og bedre funksjoner med mulighet for individuell tilpasning for beste mulige opplevelse. Versjon 4.0 har blant annet et veldig nyttig noteringsverktøy, og som tilvalg finnes en oppgradert OCR/TTS-funksjon med utvidet funksjonalitet. 

 

Bilde av notatverktøyet i ChromeViewer hvor du har valgt tekst med gul utheving og fylt ut tekst i dokumentet.
 

 

Nytt i MagniLink ChromeViewer 4.0

 

 • Oppdatert brukergrensesnitt med moderne, grafisk design.  

 

 • Alle kamerafunksjoner kan styres fra datamaskinens tastatur og fra menyer i programvaren. Dette løser problemet med at noen kamerakontroller ikke er tilgjengelige fra datamaskinens tastatur/programvare i MagniLink ChromeViewer versjon 3.0.

 

 • Noteringsverktøy  
  - Tegn og skriv notater.  
  - Lagre som bilde eller pdf.      
  - Lagre i programmet eller eksporter til harddisk eller sky.

 

 • Tilvalg, en ny og forbedret OCR/TTS-funksjon er mulig (merk at det ikke er noen gratis OCR/TTS i MagniLink ChromeViewer 4.0).
  - Spill/pause.    
  - Navigasjon, bokstav for bokstav, ord for ord eller mening.          
  - Flere forskjellige bildevisningsmoduser som bilde, bilde og ord, bilde og rad, ord, rad, tekst.            
  - Lagre i programmet eller eksporter til harddisk eller sky.  

 


Produktkompatibilitet for MagniLink ChromeViewer versjon 4.0
 

 • MagniLink S og MagniLink Pro-enheter produsert fra 1. november 2021.
 • MagniLink Zip- og MagniLink Vision Premium-enheter produsert fra 1. januar 2022.
  - Merk at MagniLink Zip må også være utstyrt med en USB/HDMI-tilkobling for å være kompatibel med datatilkobling.


Enheter produsert før ovennevnte dato kan brukes med versjon 4.0 etter kjøp av en oppgradering (fabrikkoppgradering av maskinvaren).

 

Les mer om MagniLink ChromeViewer 4.0. På produktsiden under fanen «Programvare» finner du lenker til Chrome Web Store der du kan laste ned den nyeste versjonen.