Filterglass 1.5 RødBrunt 660

Art.nr PVF82660  HMS NR:158279

kantfilter 60%

Har du spørsmål om dette produktet?
PVF82660 - Rød/Brunt
Glass til filterbrille, Aktiv Rødbrun 660
Dette er også et spesialfilter som absorberer en del av det synlige spekteret, men i tillegg reduserer det generelle lyset med I snitt 60% (solbrilleefekt). For rødbrun filter er det også en klar kantfiltereffekt ved at lysbølger under 600 nm filtreres kraftig og er redusert til null ved 500 nm. Kontrastene mellom de reseptortypene som får mest og minst belysning blir derved større. Erfaringer viser at dette glasset er nyttig for brukere med retinitis pigmentosa (RP), akromasi og diabetes retinopati.
art.nr. PVF 82660