Filterglass Brunt kantfilter 95%

Art.nr PVF82690  HMS nr:

Index 1,5 std

Har du spørsmål om dette produktet?
PVF82690 - Brunt
Glass til filterbrille, Aktiv Brun 690
Dette er også et spesialfilter som absorberer en del av det synlige spekteret, men i tillegg reduserer det generelle lyset med i snitt med hele 95% (solbrilleefekt). For brunt filter 690 er det også en klar kantfiltereffekt ved at lysbølger under 600 nm filtreres kraftig og er redusert til null ved 550 nm. Kontrastene mellom de reseptortypene som får mest og minst belysning blir derved større. Erfaringer viser at dette glasset er nyttig for brukere med retinitis pigmentosa (RP), akromasi og diabetes retinopati.
art.nr. PVF 82690