Orange 500

Art.nr PVF82500  HMS nr:

PVF82500 Orange 1,6

Har du spørsmål om dette produktet?

PVF82500 - Orange
Glass til filterbrille, Aktiv Oransje 500 kantfilter
Dette er et glass med en brunlig oransje farge som gir kantfiltereffekt for lys under 500 nm. Det er i mellomklassen i denne serien av kantfilter, Det betyr at det er litt mørkere enn de gule glassene 400, 425 og 450. Det oppleves ikke som mørkt og er betydelig lysere enn de fleste solbriller. Det slipper altså gjennom en god del lys (65 %), men mindre enn de gule glassene i kantfilterserien. Det oransje filteret 500 filtrerer også mer av det sjenerende blå høyfrekvente lyset sammenlignet med de gule glassene. Glasset brukes ofte innendørs av personer som har betydelig lysømfintlighet., til TV og arbeid med data og lese-TV, og til lesing når blending fra arket er et problem. Men det først og fremst et vanlig filter for mange til utendørs bruk. Glasset absorberer effektivt den blå delen av lysspekteret under 500 nm og virker dempende på blendingsproblemer uten å virke mørkt. Dette gjør at mange opplever en markert kontrastforsterkende effekt av glasset. Glasset forsterker farger og gir et litt forvrengt fargebilde som mange opplever som en forbedring av synet.
art.nr. PVF 82500