Sylupe Eschenbach Maxi-Plus

Art.nr E2678  HMS nr 035154
Sylupe Eschenbach Maxi-Plus

2x/2,6D+4x/11,2D Ø100x140mm

Har du spørsmål om dette produktet?
Eschenbach Sylupe 2 x forstørrelse. Ekstra forstørring på 4x i foten. Syluper egner seg til håndarbeid og annet nærarbeid når man ønskerå ha begge hendene fri til å utføre praktiske oppgaver.